Tana

co/ Tana vgs
Birkelund 44
9841 Deatnu/Tana

Hopp til:

Velkommen til Øst-Finnmark kunnskapssenter, HUB Tana!

Øst-Finnmark kunnskapssenter HUB Tana har sine lokaler på Kunnskapens hus i Tanabru.
 
ØFK inngår i Tana kommune satsing på å sikre en bærekraftig tilførsel av nødvendige ressurser i form av mennesker, kapital og kompetanse. Kommunen har engasjert Tana videregående skole for å effektuere kommunens satsing. Med kommunens og skoles felles kunnskap, lidenskap og lokale forankring – skal vi sammen være en drivkraft for positiv forandring. Vi tror på samarbeid, innovasjon og en helhetlig tilnærming til regionens vekst.

Hva kan vi tilby deg / din bedrift?

Hva er viktig for at du / din bedrift skal ha de beste konkurransefortrinn?
ØFK jobber for å tilby gode, relevante studietilbud for hele Øst-Finnmark. I HUB Tana jobber vi med alt fra prekvalifisering til høyere utdanning, fagbrevsforberedende kurs, kortere eller lengre kurs for privatpersoner / bedrifter – til fagskoletilbud og høyere utdanning.

Ta kontakt – så skaper vi utvikling sammen!

Studier og kurs du kan ta fra Tana

Vårt team

Eva Britt Birkenes

Prosjektkoordinator

Har hovedfag i akvakultur og husdyrfag og formell og lang praktisk lederkompetanse.

Jørn Arve Vedhugnes

Prosjektkoordinator

Er ansvarlig for å følge opp kurs for voksne som tar fagbrevsforberedende og prekvalifisering til høyere utdanning. Jørn har adjunktkompetanse innen mange fagområder; flere fellesfag, norsk for fremmedspråklige og utmarks- / naturforvaltningsfag.

Marianne Johannessen

Ansatt på skolens kontor

Følger opp økonomistyring / regnskap på skolen og er førstekontakt i forhold til kurs / prosjekter som arrangeres gjennom ØFK.

Anbjørg Henriksen Varsi

Prosjektkoordinator

Er ansvarlig for voksenagronomutdanningen, adjunktkompetanse innenfor flere fellesfag som samisk, samfunnskunnskap, norsk, økonomi og landbruksfag. Anbjørg er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av mer landbruksrettede kurs. På fritida er hun gårdbruker.

Randi Karlstrøm

Leder for kurssenteret, Tana vgs.

Randi har Lektorkompetanse i plantefag og innenfor kunst og håndverk.

Skroll til toppen