Studier og kurs

Hybrid-samlingsbasert | Kirkenes
Universitetet i Tromsø

Forkurs ingeniør

4505
Studiepoeng: 0
1 – 2 år

Realfagskurs er for kandidater som har generell studiekompetanse, men mangler realfagsfordypning fra videregående skole. Kurset består av de to fagene matematikk og fysikk, som er identiske med tilsvarende fag på forkurset. Kurset utgjør 60% av et studieår, men tilbys og undervises over et helt studieår.

Hybrid-samlingsbasert | Kirkenes
Universitetet i Tromsø

Sikkerhet og beredskap

186955
Studiepoeng: 180
3 år

Du lærer om risikovurdering, totalforsvaret og den geopolitiske og sikkerhetsmessige situasjonen i nordområdene samt betydningen av miljø- og klimaendringer. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser.

Hybrid-samlingsbasert | Kirkenes
Lovisenberg Diakonale Høgskole

Master avansert klinisk allmennsykepleie

3006
Studiepoeng: 120
3 år

Formålet med en MAL er å utdanne sykepleiere som har breddekompetanse til å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til pasienter i alle aldre med akutt og kronisk somatisk sykdom, samt ivareta somatiske helseproblemer hos personer med psykiske og rusrelaterte helseutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Hybrid-samlingsbasert | Kirkenes
Fagskolen i Nord

Eldre og livsmestring

20733-24
Studiepoeng: 60
2 år

Studiet gir spisskompetanse i arbeid med eldre. Studentene lærer å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med brukere, pårørende og andre yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren. Fokus er på livsmestring, brukermedvirkning og verdighet gjennom hele utdanningen.

Hybrid-samlingsbasert | Kirkenes
Nord universitet

Helseinnovasjon i praksis

HEL6002
Studiepoeng: 5
1/2 år

Helseinnovasjon i praksis gir deltakerne grunnleggende kunnskap om innovasjon og utvikling i helsesektoren, samt verktøy for hvordan man kan identifisere utfordringer og gjøre de om til muligheter gjennom et innovasjonsperspektiv.

Skroll til toppen