Forkurs ingeniør

Realfagskurs er for kandidater som har generell studiekompetanse, men mangler realfagsfordypning fra videregående skole. Kurset består av de to fagene matematikk og fysikk, som er identiske med tilsvarende fag på forkurset. Kurset utgjør 60% av et studieår, men tilbys og undervises over et helt studieår.

Skroll til toppen