Eldre og livsmestring

Studiet gir spisskompetanse i arbeid med eldre. Studentene lærer å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med brukere, pårørende og andre yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren. Fokus er på livsmestring, brukermedvirkning og verdighet gjennom hele utdanningen.

Skroll til toppen